Władze stowarzyszenia

PREZES ZARZĄDU – Wojciech Szczegot

WICEPREZES ZARZĄDU – Tomasz Jakubiński

SEKRETARZ – Krzysztof Balas

SKARBNIK – Remigiusz Lazurek

CZŁONEK ZARZĄDU – Łukasz Laskowski

CZŁONEK ZARZĄDU – Karol Banaszek